Pomóż nam przeciwdziałać hodowli klatkowej kur

Podpisz deklarację i odmień los zwierząt!

Zobacz, skąd pochodzą jaja "trójki"

Chów klatkowy nie zapewnia kurom godnych warunków do życia. Kury zaznają w nim jedynie ścisku, bólu, strachu i cierpienia.

Pomóż nam zakończyć to okrucieństwo wobec zwierząt!

Zadeklaruj niekupowanie jajek z chowu klatkowego

Chów klatkowy kur niosek to okrutna i przygnębiająca praktyka. Kury żyją w klatkach umieszczonych w ciemnych halach przesiąkniętych zapachem zwierzęcych wydzielin. Nie mają dostępu do świeżego powietrza i słońca. Wiele z kur umiera z wycieńczenia. Inne z powodu stresu wydziobują sobie wzajemnie pióra. Chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia.

Widok tysięcy kur ściśniętych i stłoczonych w klatkach budzi we mnie wzburzenie. Nie będę kupować jajek oznaczonych numerem 3 – jajek z chowu klatkowego.

Podpisz deklarację

Pomóż nam uzyskać więcej podpisów

Przekaż swój 1.5% na Otwarte Klatki!

To nic nie kosztuje

Przekaż 1.5% podatku