• Otwarte Klatki

Pomóż nam przeciwdziałać hodowli klatkowej kur

Podpisz deklarację i odmień los zwierząt!

Wyraź swój sprzeciw. Zadeklaruj niekupowanie jajek z chowu klatkowego!

Bądź pierwszą osobą, która podpisze deklarację! Brakuje jeszcze 500 do najbliższego celu.

0%

Czy chcesz otrzymywać na podane wyżej dane kontaktowe informacje o działaniach Otwartych Klatek dla zwierząt?

Deklaracja zbierana jest przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Szanujemy twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z deklaracją. Wszystkie informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Podpisując deklarację zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych związanych z celem deklaracji oraz potwierdzasz, że masz ukończony 16 rok życia.

Chów klatkowy nie zapewnia kurom godnych warunków do życia. Kury zaznają w nim jedynie ścisku, bólu, strachu i cierpienia.

Pomóż nam zakończyć to okrucieństwo wobec zwierząt!

Zobacz, skąd pochodzą jaja "trójki"

Zadeklaruj niekupowanie jajek z chowu klatkowego

Chów klatkowy kur niosek to okrutna i przygnębiająca praktyka. Kury żyją w klatkach umieszczonych w ciemnych halach przesiąkniętych zapachem zwierzęcych wydzielin. Nie mają dostępu do świeżego powietrza i słońca. Wiele z kur umiera z wycieńczenia. Inne z powodu stresu wydziobują sobie wzajemnie pióra. Chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia.

Widok tysięcy kur ściśniętych i stłoczonych w klatkach budzi we mnie wzburzenie. Nie będę kupować jajek oznaczonych numerem 3 – jajek z chowu klatkowego.

Podpisz deklarację

Pomóż nam uzyskać więcej podpisów

Zachęć innych do pomagania zwierzętom!