Pomóż nam powołać Rzecznika Ochrony Zwierząt

Wyraź swoje poparcie i podpisz petycję w celu powołania państwowego organu, który będzie dbał o dobrostan zwierząt!

Rzecznik Ochrony Zwierząt jest potrzebny, aby głos zwierząt stał się słyszalny.

Czy wiesz, że według badań Eurobarometru z 2016 roku aż 72% Polaków uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych powinien być lepiej chroniony w Polsce?

Prawo chroniące zwierzęta w Polsce wciąż jest nieskuteczne, a jego zmiany zbyt powolne. Pomóż nam walczyć o lepszą ochronę zwierząt!

Podpisz petycję, aby przekonać posłów do powołania instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt

Szanowni Posłowie i Posłanki,

Zwracam się do Państwa z prośbą o powołanie w Polsce stanowiska Rzecznika Ochrony Zwierząt. W obecnej sytuacji żadna z instytucji państwowych nie prowadzi wystarczających działań na rzecz ochrony zwierząt, a przede wszystkim żadna instytucja państwowa nie dąży do wprowadzania pozytywnych dla zwierząt zmian w prawie.

Rzecznik Zwierząt jest niezbędny, aby zabierać głos w sytuacjach, kiedy ochrona prawna zwierząt jest zagrożona, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos, kiedy zagrożone są prawa obywateli, a Rzecznik Praw Dziecka, kiedy zagrożone jest dobro dzieci.

Rzecznik Zwierząt jest potrzebny jako niezależna instytucja, która będzie głosem doradczym dla Parlamentu, Prezydenta, Rządu oraz innych instytucji państwowych.

Z wyrazami szacunku,

Podpisz petycję

Pomóż nam uzyskać więcej podpisów

Przekaż swój 1,5% na Otwarte Klatki!
To nic nie kosztuje.

Przekaż 1,5% podatku