POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Wprowadzenie

Jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki traktujemy poważnie ochronę danych osobowych naszych interesariuszy oraz wszystkich użytkowników naszych serwisów, czy usług. W poniższym dokumencie staramy się przedstawić jak zabezpieczamy Twoje dane oraz wszystkie informacje o sposobach, w które je wykorzystujemy.

W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024 r. 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Klatki, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444120 i posługujące się numerem NIP 7831695600, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Kontakt ze Stowarzyszeniem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

 1. Inspektor Ochrony Danych

Stowarzyszenie posiada Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych zachęcamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. Kontakt z Inspektorem: Paweł Stec, email: [email protected]

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby realizować cele statutowe zgodnie z zakresem naszej działalności, Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu informowania o działalności Stowarzyszenia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Płeć,
 • Adres email,
 • Numer telefonu,
 • Miasto,
 • Kraj.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu księgowym, archiwalnym i dowodowym (np. w przypadku przekazania darowizny) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Płeć,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres,
 • Data urodzenia,
 • Kwota wpłaconej darowizny,
 • W zależności od metody płatności – przetwarzany może być również numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Stowarzyszenia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda)

W celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Płeć,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres,
 • W zależności od metody płatności – przetwarzany może być również numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed jej zawarciem.

W celu wystawienia faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Płeć,
 • Firma,
 • NIP,
 • REGON
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu realizacji umowy na udostępnienie przestrzeni wystawienniczej podczas wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Płeć,
 • Firma,
 • Adres,
 • NIP,
 • Telefon,
 • Adres email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed jej zawarciem oraz wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu przyjęcia i procedowania zgłoszenia na wolontariat przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Wiek,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres zamieszkania (w tym województwo),
 • Doświadczenie wolontariackie i zainteresowania
 • Inne dane przekazane w zgłoszeniu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody którą możesz wyrazić poprzez swoje działanie, tj. przesłanie swojego zgłoszenia..

W celu zbierania podpisów pod petycjami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres email,
 • Telefon.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, którą możesz wyrazić poprzez swoje działanie, tj. przez podpisanie petycji.

W celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów/ek na stanowiska oferowane przez Stowarzyszenie przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres,
 • Historia zatrudnienia i wykształcenia,
 • Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień,
 • Inne informacje samodzielnie przekazane przez kandydata, np. wizerunek.

Podstawą prawną są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie przetwarzania danych w szerszym zakresie niż określony w tych przepisach podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, którą możesz wyrazić poprzez swoje działanie, tj. przesłanie swojej aplikacji.

 1.  Źródło pozyskania danych

Dane mogą być udostępnione bezpośrednio przez Ciebie za pomocą różnych kanałów komunikacji (poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, kontakt telefoniczny, formularz kontaktowy). 

Twoje dane mogły zostać pozyskane od podmiotów trzecich m.in. naszych darczyńców, wolontariuszy lub klientów. Twoje dane mogły również zostać pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestry spółek handlowych).

 1. Cookies
 1. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasze systemy informatyczne, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Pliki cookies „stałe” są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 3. Na stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies niezbędne – nie można wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Używamy ich w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony i bezpiecznego z niej korzystania – bez nich korzystanie ze strony byłoby niemożliwe;
  • pliki cookies funkcjonalne – wymagają Twojej zgody. Pomagają przeprowadzać analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Dzięki nim możliwe jest np. określenie liczby osób odwiedzających stronę, a także wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;
  • pliki cookies analityczne – wymagają Twojej zgody. Pomagają zapewnić Tobie wydajną i przyjazną stronę, dopasowaną do Twoich preferencji. Pozwalają m.in. sprawdzać, w jaki sposób korzystasz ze strony, np. jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich funkcjonalności korzystasz;
  • pliki cookies marketingowe – wymagają Twojej zgody. Te pliki cookies służą dostosowywaniu treści marketingowych do Twoich potrzeb i zainteresowań, poza tym mogą być także wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Tobie treści i reklam przez podmioty trzecie.
  • W zależności od rodzaju stosowanych Cookies, spełniają one bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie, etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 4. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 5. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy omożesz wyrazićżenie zgodęy na użycie cookies. Przy każdej następnej wizycie na stronie, będziesz miał możliwość zarządzać instalowanymi plikami cookie z poziomu dedykowanego konfiguratora, który również będzie zamieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. 
 6.  Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, etc.
 2. Na naszej stronie znajdują się także pliki cookies innych podmiotów (np. właściciela Facebook). Dostawcy plików cookies (podmioty trzecie) w pewnych przypadkach mogą działać jako administratorzy Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz odnośniki do odpowiednich polityk prywatności podmiotów trzecich, które mogą instalować pliki cookies w Twoich urządzeniach:
Podmiot trzeciPolityka prywatności
Google LLCLINK
Meta Platform Ltd.LINK
LinkedIn CorporationLINK
Microsoft CorporationLINK
Spotify ABLINK
Twitter International Unlimited CompanyLINK
HotJar Ltd.LINK
 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  • wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected] lub
  • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości lub
  • usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub
  • usunąć zamieszczoną opinię o usługach.
 3. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie wsparcia misji Stowarzyszenia, czy korzystania z usług oferowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Odmowa podania danych może skutkować odpowiednio: brakiem możliwości podjęcia współpracy lub nawiązania kontaktu, dokonania zakupu w sklepie online, skorzystania z prowadzonych działań marketingowych. 
 3. Aby podpisać petycje, apele i deklaracje Stowarzyszenia, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować autentyczności podpisu.
 4. Abyś mógł/mogła przekazać darowiznę online, konieczne jest podanie imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych danych wymaganych przez wybranego pośrednika płatności   — bez tego nie jesteśmy w stanie zapewnić możliwości przekazania darowizny za pośrednictwem naszych stron internetowych.
 5. Abyś mógł/mogła otrzymywać informacje i aktualności o działalności Stowarzyszenia online, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu przez pocztę elektroniczną.
 6. Abyś mógł/mogła otrzymywać informacje i aktualności o działalności i wydarzeniach Stowarzyszenia w Twojej okolicy, konieczne jest podanie kodu pocztowego— bez tego nie jesteśmy w stanie wysyłać treści online dopasowanych do okolicy Twojego zamieszkania.
 7. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 8. Abyś mógł/mogła zapisać się jako członek/członkini Stowarzyszenia, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania   — bez tego nie jesteśmy w stanie wpisać Ciebie na listę członków i członkiń wspierających Stowarzyszenia.
 9. Abyś mógł/mogła otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie wystawić faktury.
 10. Abyś mógł/mogła złożyć zamówienie w sklepie online, konieczne jest podanie danych do wysyłki oraz, w zależności od wyboru metody płatności, ewentualnych danych wymaganych do płatności online w wybranym systemie płatniczym – bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować wysyłki.
 11. Abyś mógł/mogła wziąć udział w rekrutacji – podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie niektórych danych może spowodować niemożność rozpatrywania kandydatury i zawarcia umowy. 
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Uprzejmie informujemy, że na podstawie Twoich danych osobowych możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 2. Nie wykorzystujemy tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie  które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływać. 
 3. Profilowanie, które możemy wykonywać, zachodzi, gdy przynajmniej jedna z następujących czynności podlega analizie – aktywność osób w interakcji z treściami udostępnionymi przez Stowarzyszenie, aktywność na stronach internetowych Stowarzyszenia, formy udzielanego wsparcia (w tym darowizny) oraz dobrowolnie podane imię i/lub kod pocztowy. Profilowanie jest nam potrzebne, ponieważ dzięki niemu możemy dostosowywać częstotliwość kontaktu oraz przesyłane treści, ofert oraz komunikacji  do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zgodnie z umową dostarczać informacje o wydarzeniach w Twojej lokalizacji.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na personalizacji dostarczanych treści, oraz, w niektórych przypadkach, przypisaniu kategorii osoby do profilu użytkownika, np. bazując na jego zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia.
 5. W związku z tymi działaniami stosujemy adekwatne środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Zapewniamy również prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, do wyrażenia Twojego stanowiska i zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany. 
 6. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą w taki sposób, jak najbardziej przysługuje Tobie prawo do wyrażenia sprzeciwu, np. w drodze złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o kontakt z nami poprzez [email protected]. Ze swojej strony gwarantujemy, że Twoje zastrzeżenia rozpatrzy odpowiednia osoba, upoważniona do analizowania takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).
 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość organizacji, w swojej działalności korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. przez następujące podmioty
  • Adobe Systems Incorporated
  • Atlassian PTY Ltd
  • ClickUp
  • Dropbox, Inc.
  • Facebook, Inc.
  • Flickr
  • Google LLC
  • Hetzner Online GmbH
  • Hitteps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
  • Inpost
  • OVH
  • Poczta Polska S.A.
  • Salesforce.com, Inc.
  • SARE SA
  • SALESmanago (Benhauer Sp. z o. o.)
  • Slack Technologies, Inc.
  • Soneta sp. z o. o.
  • Starlit Accounting sp. z o.o
  • Tresorit AG
  • TYPEFORM, SL
  • Zapier Inc.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. 
 3. Odbiorcami danych mogą być również nasi partnerzy biznesowi i inne podmioty wspierające nas w organizacji działalności, obsłudze korespondencji, świadczące usług doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych. 
 4. Stowarzyszenie nigdy nie sprzedaje, czy wypożycza Twoich danych osobowych, czy informacji o odwiedzinach i ruchu na naszych stronach. 
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Uprzejmie informujemy, że w związku z działalnością statutową Stowarzyszenia, wewnętrznymi procesami administracyjnymi, działaniami marketingowymi  i/lub realizacją usługi Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek identyfikować podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Dane będą przekazywane wyłącznie do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo danych zapewnią stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 4. Możesz otrzymać kopię zabezpieczeń swoich danych przekazywanych do tych państw, kontaktując się z nami bezpośrednio (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 5. W każdej chwili udzielimy Tobie dodatkowych wyjaśnień odnośnie do przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel (np. przeprowadzenie rekrutacji). Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane przetwarzane w celach:
  • informowania o działalności stowarzyszenia,
  • przyjęcia i procedowania zgłoszenia na wolontariat,
  • zbierania podpisów pod petycjami, 

będą przetwarzane do czasu wycofania złożonej zgody lub utraty aktualności lub dalszej przydatności danych osobowych do określonych celów.

 1. Dane przetwarzane w celach: 
  • księgowym, archiwalnym i dowodowym,
  • realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym,
  • wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego,
  • realizacji umowy na udostępnienie przestrzeni wystawienniczej podczas wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie,

będą przetwarzane do chwili upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

 1. Dane przetwarzane w związku z rekrutacją będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych. 
 2. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia – dane mogą być również przechowywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.
 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected] lub
  • kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, [email protected]).

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną w wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 13.06.2024 r.

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120