Łotewskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego wyraziło poparcie dla poprawek do ustawy o ochronie zwierząt, które przewidują zakazanie od 1 stycznia 2026 roku hodowli zwierząt na futro!

Ministerstwo przypomina, że ustawa o ochronie zwierząt szczegółowo określa obowiązek ochrony wszystkich gatunków zwierząt oraz zapewnienia im dobrostanu i bezpieczeństwa. Ustawa stanowi również, że nikomu nie wolno zabijać zwierząt bez uzasadnionej przyczyny, ani zadawać im bólu lub cierpienia.

Lis opiera się o pręty klatki
fot. Andrew Skowron

„Zabijanie zwierząt dla ich skór i zadawanie im cierpienia nie odpowiada współczesnym przekonaniom i jest nie do przyjęcia z etycznego punktu widzenia. Łotwa dołączyła do 16 krajów europejskich, w których hodowla zwierząt futerkowych jest całkowicie lub częściowo zakazana. Decyzja ta idzie w parze z zeszłorocznym zobowiązaniem Komisji Europejskiej do całkowitego zakazu stosowania klatek dla zwierząt gospodarskich do 2027 roku” – powiedział Minister Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Artūrs Toms Plešs.

Ministerstwo wyraziło również nadzieję, że zakaz hodowli zwierząt na futro zapobiegnie rozprzestrzenianiu się norki amerykańskiej w środowisku, a tym samym zmniejszy ryzyko, że gatunek ten stanie się inwazyjny i zmniejszy populację norki europejskiej.

W ostatnich latach hodowli zwierząt na futro zakazały m.in. Estonia, Francja, Włochy, Republika Czeska, Norwegia, Belgia, Luksemburg i Słowacja. Aktywna dyskusja na temat zakazu trwa na Litwie, w Polsce, Bułgarii, Irlandii i innych krajach.

Walcz z nami o zakaz w Polsce!

Źródło: https://bnn-news.com/latvian-ministry-supports-banning-fur-farming-in-2026-231687