Na zlecenie naszego Stowarzyszenia BioStat przeprowadził badanie opinii społecznej na temat hodowli zwierząt na futra. Próba badawcza obejmowała 1000 osób. Wyniki pokazują, że niemal 72% Polaków uważa, że hodowanie i zabijanie zwierząt dla ich futer nie powinno być dopuszczalne.

Jak wyglądało badanie?

W badaniu postawione zostały następujące pytania:

  • 1) Czy hodowanie i zabijanie zwierząt dla ich futer powinno być dopuszczalne w Polsce?
  • 2) Jak Pan/i ocenia obecny rząd pod kątem działań na rzecz ochrony zwierząt?
  • 3) Jak Pan/i ocenia porzucenie przez posłów PiS prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątką dla zwierząt?
fot. Andrew Skowron

Czy hodowanie i zabijanie zwierząt dla ich futer powinno być dopuszczalne w Polsce?

Na pierwsze z pytań 53% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”, a 18,9% „raczej nie”, co łącznie daje wynik 71,9% odpowiedzi przeciwnych hodowli i zabijaniu zwierząt na futra. Zaledwie 3,1% ankietowanych zadeklarowało, że hodowla powinna być zdecydowanie dozwolona, a 12,4% pytanych, że „raczej tak”. 12,6% udzieliło odpowiedzi „nie wiem / nie mam zdania”. Szczególnie negatywnie do hodowli nastawione są kobiety – aż 79,3% (ogólny odsetek kobiet w badaniu to 52,3%). Jeżeli chodzi o mężczyzn – również większość udzieliła odpowiedzi negującej (63,7%).

Jak Pan/i ocenia obecny rząd pod kątem działań na rzecz ochrony zwierząt?

Z drugiego z postawionych pytań wynika, że połowa badanych źle ocenia obecny rząd pod kątem działań na rzecz ochrony zwierząt – 25,4% wszystkich odpowiedzi stanowiła „raczej negatywnie”, a 26,1% „zdecydowanie negatywnie”. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło w tej kwestii 25,6% badanych. 

norka w klatce

Jak Pan/i ocenia porzucenie przez posłów PiS prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątką dla zwierząt?

Na ostatnie z zadanych pytań – o ocenę porzucenia prac nad „piątką dla zwierząt” – zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło 35,8% ankietowanych, a „raczej negatywnie” odpowiedziało 22,2%, co daje łącznie 58% głosów krytycznych wobec zatrzymania procedowania nowych przepisów. Oceny pozytywne pojawiły się u 21,8% badanych, zaś 20,2% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zgromadzone w badaniu wyniki pozwalają na stwierdzenie, że większość badanych uważa, że hodowla i zabijanie zwierząt dla ich futer nie powinno być w Polsce dopuszczalne. Ponad połowa badanych negatywnie ocenia obecny rząd pod kątem działań na rzecz zwierząt, a 58% ankietowanych negatywnie ocenia porzucenie prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. 

fot. Andrew Skowron

Za istotny należy uznać fakt, iż na każde z zadanych pytań ponad połowa badanych odpowiedziała negująco, a więc w sposób krytyczny wobec hodowli zwierząt na futro i działań rządu oraz parlamentu w zakresie ochrony zwierząt. Oznacza to, że większość Polaków stoi po stronie zwierząt. Rezultaty otrzymane w wyniku badania powinny być impulsem dla rządzących do wznowienia prac nad zmianą prawa i wzmocnieniem działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym do wprowadzenia zakazu hodowli i zabijania zwierząt w celu pozyskania futer.