W 2022 roku aktywiści Otwartych Klatek oraz bułgarskiej organizacji Nevidimi Zhivotni przeprowadzili śledztwo ostatniej funkcjonującej fermie norek w Bułgarii, gdzie rocznie zabijanych jest około 100 tys. zwierząt, których skóry następnie eksportowane są między innymi do krajów Unii Europejskiej.

ferma norek bułgaria
Fot: Bogna Wiltowska

Co zastano na fermie norek?

Materiały zrealizowane w ramach śledztwa pokazują dramatyczne warunki, w jakich utrzymywane są zwierzęta. Norki żyły w uszkodzonych, połamanych i brudnych klatkach, w których zalegały resztki jedzenia i odchodów. Znaczna część znajdujących się tam zwierząt była ranna lub nieżywa, gdyż pracownicy fermy nie usuwają regularnie ciał martwych osobników. Powszechne było więc, że norki dzieliły klatkę z martwymi towarzyszami.  Zdarzało się, że ciała zwierząt pozostawione były tak długo, że wrastały w klatkę.

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO HODOWLI ZWIERZĄT NA FUTRA

Norki, którym udało uciec się z zamknięcia biegały po gospodarstwie i jego okolicach bez kontroli, co wywołuje poważne ryzyko dla bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego. Norka amerykańska jest uznawana bowiem za gatunek inwazyjny.

ferma norek bułgaria 2
Fot: Bogna Wiltowska

Złe warunki na certyfikowanej fermie

Warte podkreślenia jest, że ferma na której zostało przeprowadzone śledztwo posiada certyfikat branżowy WelFur mający gwarantować dbałość hodowców o dobrostan zwierząt, w tym między innymi odpowiednie wyżywienie, warunki bytowe oraz stan zdrowia. Śledztwo udowadnia jednak, że ten certyfikat stanowi jedynie fasadę i w żadnym stopniu nie zapewnia zwierzętom należytego środowiska życia na fermie.

ferma norek bułgaria 3
Fot: Bogna Wiltowska

Szansa na zakaz?

W Bułgarii trwają obecnie konsultacje społeczne odnośnie hodowli zwierząt na futro oraz prace nad rozporządzeniem dotyczącym gatunków inwazyjnych. Wejście rozporządzenia w życie spowodowałoby, że ferma do końca roku zostałaby zamknięta, a cały bułgarski przemysł futrzarski zakończony!

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO HODOWLI ZWIERZĄT NA FUTRA