Każdego roku na terytorium UE i do krajów trzecich przewozi się żywcem ponad miliard kurczaków, owiec, kóz, koni, świń i bydła. Podróż może trwać kilka dni, a nawet tygodni, narażając zwierzęta na wyczerpanie, odwodnienie, zranienia, choroby, a nawet śmierć.

Z tego powodu trzecim postulatem kampanii Eurogroup for Animals “Każde zwierzę ma znaczenie” jest wezwanie Komisji Europejskiej do zmiany rozporządzenia w sprawie transportu, tak aby jak najbardziej ograniczyć niepotrzebne cierpienie, jakie niesie za sobą transport żywych zwierząt.

zakaz transportu żywych zwierząt

Z czym wiąże się transport żywych zwierząt?

Gromadzenie zwierząt w hałaśliwych, ciasnych ciężarówkach i przewożenie ich przez wiele godzin, dni, a nawet tygodni jest dla nich nienaturalnym i bardzo stresującym doświadczeniem. Sprzeciwiają się temu instytucje naukowe i eksperci. Zwierzęta są odrywane od wszystkiego, co jest im znane, zmuszane do wytrzymania długiego czasu bez odpoczynku, jedzenia i wody, a wiele z nich dociera do celu wyczerpanych i rannych.

Żądamy, aby UE zakazała wszelkich przewozów zwierząt hodowlanych na duże odległości i wprowadziła przepisy dostosowane do potrzeb świń, bydła, owiec, królików, kurczaków i wszystkich innych gatunków, aby ograniczyć ich cierpienie podczas wszystkich innych nieuniknionych podróży.

Szansa na zmianę dla zwierząt

Zbliżająca się zmiana polityki transportowej stanowi dla Komisji Europejskiej i unijnych współprawodawców niepowtarzalną okazję do zbudowania zrównoważonego łańcucha żywnościowego poprzez:

  • Zakaz wywozu żywych zwierząt do państw trzecich.
  • Zakazanie wewnątrzunijnych przewozów na duże odległości.
  • Ustanowienie wymagań dotyczących poszczególnych gatunków i kategorii w odniesieniu do innych przewozów.

Dochodzenia prowadzone przez członków Eurogroup for Animals wielokrotnie ujawniały poważne naruszenia unijnej polityki transportowej. Przykładem mogą być dwa statki, które wypłynęły z Hiszpanii w grudniu 2020 r. Po trzech miesiącach pobytu na morzu większość zwierząt nadal znajdowała się na pokładzie lub była powoli rozładowywana w celu zabicia, ponieważ ich dobrostan i zdrowie były poważnie zagrożone.

Na początku tego roku Eurogroup for Animals opublikowała swoją białą księgę na temat nadchodzącej rewizji przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, w której opisała, w jaki sposób nowa polityka transportowa powinna stosować się do podstawowych zasad ograniczania, udoskonalania i zastępowania transportu żywych zwierząt, tam gdzie ma to zastosowanie, oraz przedstawiła wymagania dotyczące poszczególnych gatunków i kategorii wszystkich transportowanych zwierząt.

Przeczytaj także – Pora na zmiany! Eurogroup for Animals publikuje Białą Księgę