Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2013/2014

Publiczne ogłoszenie wyników ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie pozwolenia ministra administracji i cyfryzacji nr 232/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ul. Fredry 5/3a, 61-701 Poznań, nr KRS: 0000444120, NIP: 7831695600; REGON: 302326423, prowadziło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 25 czerwca 2013 roku do 24 czerwca 2014 roku zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departament Administracji Publicznej nr 232/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku (DAP-ZZP-632-1-204/2013/GP).

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, propagującej szacunek wobec zwierząt oraz światopogląd i sposób życia wolny od okrucieństwa i przemocy wobec nich.

Podczas zbiórki wykorzystano 7 puszek kwestarskich. Puszki były eksponowane przez wolontariuszy i wolontariuszki Stowarzyszenia, imiennie upoważnionych przez prowadzącego zbiórkę, na imprezach i wydarzeniach, w których brało udział Stowarzyszenie. Puszki były komisyjnie opróżnianie, przeliczane, a pieniądze wpłacane na pomocniczy rachunek bankowy Stowarzyszenia. Protokoły z otwarcia puszek stanowią część prowadzonego przez Stowarzyszenie Rejestru Zbiórki Publicznej 232/2013.

Rozliczenie zebranych środków

W wyniku zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 4413,85 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

Środki pieniężne uzyskane w wyniku zbiórki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów multimedialnych i informacyjnych związanych z tematyką kampanii „Weganizm Teraz” oraz transport tych materiałów, jak i dojazdów prelegentów i prelegentek, biorących udział w wydarzeniach organizowanych w ramach kampanii – pokazach filmów i wykładach.

Rozliczenie kosztów przeprowadzonej zbiórki publicznej

Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniosły 567zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem złotych), co stanowi 12,85 % łącznego przychodu ze zbiórki publicznej (opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbiórkę publiczną: 82 zł; opłaty za prowadzenie bankowego rachunku pomocniczego: 485 zł)

Pełna wersja sprawozdania (PDF)
Sprawozdanie z rozdysponowania środków ze zbiórki publicznej 10.2015

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120